Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen – tullskuld som uppstår i juli 2010

Utgivningsdatum 15.7.2010 15.25 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 13.11
Pressmeddelande

124/2010, MNy/SK

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta då enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När tullskuld uppstår i juli 2010, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i maj 2010 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet                 

                0,69 %

Bulgarien

         4,19 %

Tjeckien

         1,27 %

Danmark

         1,25 %

Estland

            1,67 %

Lettland

            2,26 %

Litauen

         1,47 %

Ungern

         6,23 %

Polen

         3,85 %

Rumänien

            6,38 %

Sverige

             0,60%

Storbritannien

            0,70 %

TMD