Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i januari 2015

12.2.2015 15.47 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 10.34
Pressmeddelande

13/2015, PNy/AP

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i januari 2015, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i november 2014 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet

0,08

Bulgarien

0,66

Tjeckien

0,34

Danmark      

0,30

Kroatien       

1,10

Ungern

2,04

Polen

2,03

Rumänien

1,57

Sverige

0,27

Storbritannien

0,56

TMD