Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i januari 2012

Utgivningsdatum 19.1.2012 15.24 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 13.57
Pressmeddelande

14/2012, MNy/SK

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i januari 2012, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i november 2011 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet 

1,48 %

Bulgarien

3,64 %

Tjeckien

1,15 %

Danmark

1,29 %

Lettland

1,27 %

Litauen

1,87 %

Ungern

7,25 %

Polen

4,94 %

Rumänien

6,01 %

Sverige

2,62 %

Storbritannien

1,01 %

TMD