Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i januari 2011

Utgivningsdatum 20.1.2011 14.31 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 14.45
Pressmeddelande

7/2011, RAS/SK

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i januari 2011, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i november 2010 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är

Euroområdet 

1,04 %

Bulgarien

3,99 %

Tjeckien

1,22 %

Danmark

1,24 %

Lettland

0,95 %

Litauen

1,59 %

Ungern

5,87 %

Polen

3,86 %

Rumänien

6,35 %

Sverige

1,59 %

Storbritannien

0,74 %

TMD