Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i februari 2016

11.2.2016 13.16 | Publicerad på svenska 28.12.2016 kl. 13.13
Pressmeddelande

13/2016, PNy/STS

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i februari 2016, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i december 2015 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet                

-0,13

Bulgarien

 0,47

Tjeckien

 0,29

Danmark                                                

-0,13

Kroatien       

 1,24

Ungern

 1,35

Polen

 1,72

Rumänien

 0,82

Sverige

-0,40

Storbritannien

 0,58

TMD