Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i februari 2014

Utgivningsdatum 13.2.2014 11.17 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 11.18
Pressmeddelande

15/2014, PNy/STT

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i februari 2014, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i december 2013 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet

0,27

Bulgarien

0,97

Tjeckien

0,38

Danmark

0,26

Kroatien

1,01

Litauen

0,40

Ungern

3,00

Polen

2,67

Rumänien

2,33

Sverige

1,01

Storbritannien

0,52

TMD