Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i februari 2013

Utgivningsdatum 14.2.2013 10.07 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 17.18
Pressmeddelande

18/2013, PNy/STS

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i februari 2013, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i december 2012 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet

0,19

Bulgarien

1,39

Tjeckien

0,50

Danmark

0,28

Lettland

0,53

Litauen

0,70

Ungern

-*

Polen

4,26

Rumänien

5,79

Sverige

1,37

Storbritannien

0,52


*data finns inte/är inte tillämpningsbara

TMD