Hoppa till innehåll

Soveltamisasetuksen 519 artiklan hyvityskorko – helmikuussa 2012 syntyvä tullivelka

Julkaisuajankohta 16.2.2012 11.10
Tiedote

30/2012, MNy/HHi

Kun jalostetuista tuotteista tai tuontitavaroista on sisäisessä jalostusmenettelyssä tai väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä syntynyt tullivelka, siitä kannetaan hyvityskorko soveltamisasetuksen 519 artiklan mukaisesti.

Kun tullivelka on syntynyt helmikuussa 2012, hyvityskorkona sovelletaan koko korkoajan sitä kolmen kuukauden rahamarkkinakorkoa, jota Euroopan keskuspankki oli soveltanut joulukuussa 2011 siihen jäsenvaltioon, jossa ensimmäinen luvassa tarkoitetuista toiminnoista tai käytöstä tapahtui taikka sen olisi pitänyt tapahtua.

Sovellettava korkokanta on:

euroalueella                   

         1,43 %

Bulgariassa

         3,64 %

Tsekissä

         1,16 %

Tanskassa

         1,08 %

Latviassa

         1,86 %

Liettuassa

         1,78 %

Unkarissa

         6,50 %

Puolassa

         4,98 %

Romaniassa

         6,05 %

Ruotsissa

         2,69 %

Iso-Britanniassa

         1,06 %

THT