Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i februari 2012

Utgivningsdatum 16.2.2012 11.10 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 14.12
Pressmeddelande

30/2012, MNy/HHi

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i februari 2012, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i december 2011 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet 

1,43 %

Bulgarien

3,64 %

Tjeckien

1,16 %

Danmark

1,08 %

Lettland

1,86 %

Litauen

1,78 %

Ungern

6,50 %

Polen

4,98 %

Rumänien

6,05 %

Sverige

2,69 %

Storbritannien

1,06 %

TMD