Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen – tullskuld som uppstår i december 2012

Utgivningsdatum 13.12.2012 14.48 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 10.59
Pressmeddelande

152/2012, PN/ST

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i december 2012, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i oktober 2012 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet

0,21 %

Bulgarien

1,56 %

Tjeckien

0,71 %

Danmark

0,33 %

Lettland

0,52 %

Litauen

0,76 %

Ungern

6,84 %

Polen

4,82 %

Rumänien

5,46 %

Sverige

1,51 %

Storbritannien

0,54 %

TMD