Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i december 2010

Utgivningsdatum 9.12.2010 16.44 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 15.51
Pressmeddelande

200/2010, RAS/TSe

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i december 2010, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i oktober 2010 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet 

1,00 %

Bulgarien

3,99 %

Tjeckien

1,20 %

Danmark

1,19 %

Estland

1,08 %

Lettland

1,22 %

Litauen

1,61 %

Ungern

5,90 %

Polen

3,83 %

Rumänien

6,44 %

Sverige

1,37 %

Storbritannien

0,74 %

 

                           

TMD