Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i augusti 2014

14.8.2014 13.53 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 13.59
Pressmeddelande

84/2014, PNy/AP

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i augusti 2014, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i juni 2014 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet

0,24

Bulgarien

0,81

Tjeckien

0,35

Danmark

0,36

Kroatien

0,89

Litauen

0,38

Ungern

2,50

Polen

2,69

Rumänien

2,24

Sverige

0,85

Storbritannien

0,54

TMD