Hoppa till innehåll

Soveltamisasetuksen 519 artiklan hyvityskorko – elokuussa 2014 syntyvä tullivelka

14.8.2014 13.53
Tiedote

84/2014, PNy/AP

Kun jalostetuista tuotteista tai tuontitavaroista on sisäisessä jalostusmenettelyssä tai väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä syntynyt tullivelka, siitä kannetaan hyvityskorko soveltamisasetuksen 519 artiklan mukaisesti.

Kun tullivelka on syntynyt elokuussa 2014, hyvityskorkona sovelletaan koko korkoajan sitä kolmen kuukauden rahamarkkinakorkoa, jota Euroopan keskuspankki oli soveltanut kesäkuussa 2014 siihen jäsenvaltioon, jossa ensimmäinen luvassa tarkoitetuista toiminnoista tai käytöstä tapahtui taikka sen olisi pitänyt tapahtua.

Sovellettava korkokanta on:

euroalueella                  

0,24

Bulgariassa

0,81

Tsekissä

0,35

Tanskassa

0,36

Kroatiassa

0,89

Liettuassa

0,38

Unkarissa

2,50

Puolassa

2,69

Romaniassa

2,24

Ruotsissa

0,85

Iso-Britanniassa

0,54

THT