Hoppa till innehåll

Soveltamisasetuksen 519 artiklan hyvityskorko – elokuussa 2013 syntyvä tullivelka

Julkaisuajankohta 8.8.2013 12.57
Tiedote

105/2013, PNy/AP

Kun jalostetuista tuotteista tai tuontitavaroista on sisäisessä jalostusmenettelyssä tai väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä syntynyt tullivelka, siitä kannetaan hyvityskorko soveltamisasetuksen 519 artiklan mukaisesti.

Kun tullivelka on syntynyt elokuussa 2013, hyvityskorkona sovelletaan koko korkoajan sitä kolmen kuukauden rahamarkkinakorkoa, jota Euroopan keskuspankki oli soveltanut kesäkuussa 2013 siihen jäsenvaltioon, jossa ensimmäinen luvassa tarkoitetuista toiminnoista tai käytöstä tapahtui taikka sen olisi pitänyt tapahtua.

Sovellettava korkokanta on:

euroalueella

0,21

Bulgariassa

1,20

Tsekissä

0,46

Tanskassa

0,26

Kroatiassa

1,71

Latviassa

0,39

Liettuassa

0,73

Unkarissa

4,48

Puolassa

2,69

Romaniassa

4,20

Ruotsissa

1,22

Iso-Britanniassa

0,51

THT