Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i augusti 2011

11.8.2011 10.29 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 15.50
Pressmeddelande

128/2011, MNy/HHi

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i augusti 2011, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i juni 2011 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen

Euroområdet

1,49 %

Bulgarien

3,74 %

Tjeckien

1,20 %

Danmark

1,51 %

Lettland

0,74 %

Litauen

1,69 %

Ungern

6,27 %

Polen

4,61 %

Rumänien

5,25 %

Sverige

2,46 %

Storbritannien

0,83 %

TMD