Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i april 2016

Utgivningsdatum 12.4.2016 14.42 | Publicerad på svenska 28.12.2016 kl. 14.15
Pressmeddelande

28/2016, PNy/AP

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen. 

När en tullskuld uppstår i april 2016, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i februari 2016 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum. 

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet                 

-0,18

Bulgarien

 0,19

Tjeckien

 0,28

Danmark                                             

-0,08

Kroatien        

 0,88

Ungern

 1,34

Polen

 1,69

Rumänien

 0,58

Sverige

-0,42

Storbritannien

 0,59

 

                           

TMD