Hoppa till innehåll

Soveltamisasetuksen 519 artiklan hyvityskorko – huhtikuussa 2015 syntyvä tullivelka

14.4.2015 11.16
Tiedote

31/2015, PNy/STS

Kun jalostetuista tuotteista tai tuontitavaroista on sisäisessä jalostusmenettelyssä tai väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä syntynyt tullivelka, siitä kannetaan hyvityskorko soveltamisasetuksen 519 artiklan mukaisesti.

Kun tullivelka on syntynyt huhtikuussa 2015, hyvityskorkona sovelletaan koko korkoajan sitä kolmen kuukauden rahamarkkinakorkoa, jota Euroopan keskuspankki oli soveltanut helmikuussa 2015 siihen jäsenvaltioon, jossa ensimmäinen luvassa tarkoitetuista toiminnoista tai käytöstä tapahtui taikka sen olisi pitänyt tapahtua.

Sovellettava korkokanta on:

euroalueella                  

0,05

Bulgariassa

0,61

Tsekissä

0,33

Tanskassa                      

-0,33

Kroatiassa     

1,12

Unkarissa

1,85

Puolassa

1,92

Romaniassa

1,18

Ruotsissa

0,01

Iso-Britanniassa

0,56

THT