Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen – tullskuld som uppstår i april 2015

14.4.2015 11.16 | Publicerad på svenska 3.1.2017 kl. 10.06
Pressmeddelande

31/2015, PNy/STS

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i april 2015, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i februari 2015 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet                

0,05

Bulgarien

0,61

Tjeckien

0,33

Danmark                                 

-0,33

Kroatien       

1,12

Ungern

1,85

Polen

1,92

Rumänien

1,18

Sverige

0,01

Storbritannien

0,56

TMD