Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i april 2014

Utgivningsdatum 11.4.2014 11.41 | Publicerad på svenska 5.1.2017 kl. 10.55
Pressmeddelande

31/2014, AP/PNy

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i april 2014, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i februari 2014 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet

0,29

Bulgarien

0,89

Tjeckien

0,37

Danmark

0,27

Kroatien

0,88

Litauen

0,41

Ungern

2,99

Polen

2,71

Rumänien

3,29

Sverige

0,94

Storbritannien

0,52

TMD