Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i april 2013

Utgivningsdatum 11.4.2013 10.50 | Publicerad på svenska 12.1.2017 kl. 11.50
Pressmeddelande

48/2013, PNy/STS

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i april 2013, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i februari 2013 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet

0,22

Bulgarien

1,23

Tjeckien

0,50

Danmark

0,33

Lettland

0,49

Litauen

0,47

Ungern

-*

Polen

3,80

Rumänien

5,60

Sverige

1,19

Storbritannien

0,51

 *data finns inte/är inte tillämpningsbara

TMD