Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen – tullskuld som uppstår i april 2012

12.4.2012 13.52 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 15.36
Pressmeddelande

53/2012, RAS/TSe

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i april 2012, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i februari 2012 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet

1,05 %

Bulgarien

3,19 %

Tjeckien

1,20 %

Danmark

1,00 %

Lettland

1,31 %

Litauen

1,43 %

Ungern

8,83 %

Polen

4,97 %

Rumänien

4,79 %

Sverige

2,44 %

Storbritannien

1,07 %

TMD