Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen –

15.11.2012 13.20 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 10.39
Pressmeddelande

134/2012, JR/SK

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i november 2012, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i september 2012 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet 0,25 %
Bulgarien 1,60 %
Tjeckien 0,87 %
Danmark 0,32 %
Lettland 0,58 %
Litauen 0,81 %
Ungern - *
Polen 4,95 %
Rumänien 5,47 %
Sverige 1,69 %
Storbritannien 0,65 %

* data finns inte/är inte tillämpningsbara

TMD