Hoppa till innehåll

Komission tiedonanto tavaroiden luokittelusta tullinimikkeistöön

27.6.2012 16.20
Tiedote

89/27.6.2012, RAS/RAM

Komissio on antanut 19 päivänä kesäkuuta 2012 tiedonannon 2012/C 175/02 (EUVL C 175, 19.6.2012) Maailman tullijärjestön alaisen Harmonoidun järjestelmän komitean hyväksymistä luokitussuosituksista. Luokitussuositukset ovat oheisessa liitteessä.

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamat sitovat tariffitiedot, jotka ovat ristiriidassa luokitussuositusten kanssa, lakkaavat olemasta voimassa tiedoannon julkaisupäivänä 19.6.2012.

THT