Hoppa till innehåll

Kommissionens meddelande om klassificering av varor enligt tullnomenklaturen

27.6.2012 16.20 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 16.26
Pressmeddelande

89/27.6.2012, RAS/RAM

Kommissionen utfärdade den 19 juni 2012 meddelande 2012/C 175/02 (EUT C 175, 19.6.2012) om klassificeringsutlåtanden som utgivits av Världstullorganisationens kommitté för Harmoniserade systemet. Klassificeringsutlåtandena kommer att publiceras på svenska på svenska tullens webbplats http://taric.tullverket.se/taric/bin/tagInfo.cgi under Beslut i klassificeringsfrågor vid respektive varukod.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som strider mot dessa klassificeringsutlåtanden upphörde att gälla den dag då meddelandet publicerades, dvs. den 19 juni 2012.

TMD