Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

2.6.2020 10.55
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 15 maj 2020 förordning (EU) nr 2020/724 och den 26 maj 2020 förordning (EU) nr 2020/725 (båda publicerade i EUT L 170, 2.6.2020) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 22 juni 2020 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan alltjämt åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningarna trädde i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder