Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 18.8.2017 15.59 | Publicerad på svenska 18.8.2017 kl. 16.30
Pressmeddelande

RAM, 18.8.2017

Kommissionen utfärdade den 11 augusti 2017 (EUT L 211, 17.8.2017) följande förordningar:

Förordning (EU) 2017/1476 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningen åberopas om villkoren i artikel 34.9 i förordning (EU) 952/2013 uppfylls.

Förordning (EU) 2017/1477, om ändring av förordning (EG) nr 1051/2009.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 6 september 2017 eller därefter.

Mera information:

  • Varukod
  • tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi
TMD