Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 16.9.2020

Utgivningsdatum 16.9.2020 13.22
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 9 september 2020 förordningarna (EU) nr 2020/1288, (EU) nr 2020/1289, (EU) nr 2020/1290 och (EU) nr 2020/1291 (EUT L 302, 16.9.2020) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.
 
Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 6 oktober 2020 eller därefter.
 
Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan alltjämt åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningarna trädde i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om varukoder