Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 5.7.2017 13.34 | Publicerad på svenska 5.7.2017 kl. 15.33
Pressmeddelande

RAM

Kommissionen utfärdade den 26 juni 2017 förordningarna (EU) nr 2017/1166, (EU) nr 2017/1167, (EU) nr 2017/1168, (EU) nr 2017/1169 och (EU) nr 2017/1170 (EUT L 170, 1.7.2017) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. 

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 21 juli 2017 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningarna åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Mera information:
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

TMD