Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

15.10.2018 16.12
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 3 oktober 2018 förordningarna (EU) nr 2018/1530 och (EU) nr 2018/1531 (EUT L 257, 15.10.2018) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 3 november 2018 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med dessa förordningar kan åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningarna träder i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder