Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

7.6.2018 13.59
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 31 maj 2018 förordningarna (EU) nr 2018/837 och (EU) nr 2018/838 (EUT L 141, 7.6.2018) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. Förordningarna gäller produkter som klassificeras enligt KN-nummer 2106 90 98 och 3924 90 00.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 27 juni 2018 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i dessa förordningar kan åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningarna träder i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder