Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 5.9.2011 10.59 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.13
Pressmeddelande

145/2011, RAS/TSe

Kommissionen har utfärdat förordningarna (EU) nr 873/2011, (EU) nr 874/2011 och (EU) nr 875/2011 av den 12 juli och 31 augusti 2011 (EUT L 227, 2.9.2011, s. 6, 8, 10) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som nämns i bilagorna nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 16 augusti 2011 eller därefter (bilaga, s. 6) och den 20 september 2011 eller därefter (bilaga, s. 8 och 10).

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificeringar fastställda genom dessa förordningar kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publiceringen av förordningarna.

TMD