Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 23.6.2011 9.54 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 15.13
Pressmeddelande

104/2011, RAS/TSe

Kommissionen har utfärdat genomförandeförordningarna (EU) nr 602/2011, (EU) nr 603/2011 och (EU) nr 604/2011 av den 20 juni 2011 (EUT L 163, 23.6.2011, s. 9 ) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som nämns i bilagorna nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 13 juli 2011 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificeringar fastställda genom dessa förordningar kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publicering av förordningarna.

TMD