Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

18.9.2014 14.29 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 10.36
Pressmeddelande

95/2014, IOL

Kommissionen utfärdade den 4 augusti 2014 förordning (EU) nr 858/2014 samt den 5 augusti 2014 förordningarna (EU) nr 859/2014 (EU) nr 860/2014 och (EU) nr 861/2014 (EUT L 235, 8.8.2014) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 28 augusti 2014 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningarna.

TMD