Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 14.6.2016 15.19 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 9.34
Pressmeddelande

45/2016, IOL

Kommissionen utfärdade den 8 juni 2016 förordningarna (EU) nr 2016/933–(EU) nr 2016/936 (EUT L 155, 14.6.2016, s. 11 - 20) om klassificering i Kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan. 

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 4 juli 2016 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av dessa förordningar åberopas i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92.

TMD