Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om upphävande av förordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 25.6.2020 16.04

Kommissionen utfärdade den 18 juni 2020 förordning (EU) nr 2020/868 (EUT L 201, 25.6.2020) om upphävande av förordning (EU) nr 2016/1140 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.
Förordningen träder i kraft dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning, dvs. den 26 juni 2020.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder