Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om upphävande av förordning (EG) nr 2494/96 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

17.7.2017 15.35 | Publicerad på svenska 18.7.2017 kl. 8.30
Pressmeddelande

IOL, 17.7.2017

Kommissionen har 11.7.2017 utfärdat genomförandeförordning (EU) 2017/1266 om upphävande av förordning (EG) nr 2494/96 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. Förordningen offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning nr L 183 (14.7.2017).

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, dvs. den tillämpas fr.o.m. 3.8.2017.

Mera information:

  • tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi
TMD