Hoppa till innehåll

Komission täytäntöönpanoasetus yhdistetyn nimikkeistön lisähuomautuksen lisäämisestä

Julkaisuajankohta 30.6.2014 13.04
Tiedote

56/2014, RAM

Komissio on antanut 10 päivänä kesäkuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 626/2014 (EUVL L 174, 13.6.2014) yhdistetyn nimikkeistön ryhmään 22 lisättävästä lisähuomautuksesta.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 3.7.2014 tai sen jälkeen.

THT