Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om tillägg av kompletterande anmärkning i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 30.6.2014 13.04 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 11.03
Pressmeddelande

56/2014, RAM

Kommissionen utfärdade den 10 juni 2014 förordning (EU) nr 626/2014 (EUT L 174, 13.6.2014) om en kompletterande anmärkning som ska läggas till i kapitel 22 i den kombinerade nomenklaturen.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 3 juli 2014 eller därefter.

TMD