Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om tillägg av kompletterande anmärkning i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 17.4.2014 12.28 | Publicerad på svenska 5.1.2017 kl. 11.06
Pressmeddelande

37/2014, HHS

Kommissionen utfärdade den 10 april 2014 förordning (EU) nr 388/2014 (EUT L 113, 16.4.2014) om en kompletterande anmärkning som ska läggas till i kapitel 3 i den kombinerade nomenklaturen.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 6 maj 2014 eller därefter.

TMD