Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

2.5.2019 15.27
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 15 april 2019 förordning (EU) 2019/648 om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 113/2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. 

Förordningen träder i kraft dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 26 april 2019 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan alltjämt åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningen träder i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder