Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 12.6.2017 12.01 | Publicerad på svenska 13.6.2017 kl. 13.28
Pressmeddelande

Förordningen tillämpas på varor som tullklareras den 2 juli 2017 eller därefter.

Kommissionen utfärdade den 7 juni 2017 genomförandeförordning (EU) nr 2017/982 (EUT L 148, 12.6.2017) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 2 juli 2017 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då förordningen träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Mera information:
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

TMD