Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 5.3.2015 10.16 | Publicerad på svenska 3.1.2017 kl. 9.43
Pressmeddelande

22/2015, IOL

Kommissionen utfärdade den 2 mars 2015 förordning (EU) nr 2015/352 (EUT L 61, 5.3.2015, s. 7) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 25 mars 2015 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningen.

TMD