Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

8.3.2019 9.18
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 4 mars 2019 förordning (EU) nr 2019/368 (EUT L 66, 7.3.2019, s. 1) om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 444/2013 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 27 mars 2019 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning kan åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningen träder i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder