Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

27.2.2019 14.22
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 18 februari 2019 förordning (EU) nr 2019/321 (EUT L 55, 25.2.2019) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 17 mars 2019 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med denna förordning kan ännu åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningen träder i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder