Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 29.11.2018 12.46
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 28 november 2018 förordning (EU) nr 2018/1864 (EUT L 304, 29.11.2018) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 19 december 2018 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning kan under en period på tre månader från den dag då förordningen träder i kraft fortfarande åberopas, om villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder