Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

17.9.2018 12.45
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 13 september 2018 förordning 2018/1243 (EUT L 232, 17.9.2018) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 7 oktober 2018 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning kan åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningen träder i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder