Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

25.4.2018 12.05
Pressmeddelande

Klassificering enligt kombinerade nomenklaturen

Kommissionen utfärdade den 12 april 2018 förordning (EU) 2018/603 (EUT L 101, 20.4.2018, sidan 18) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 10 maj 2018 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning kan åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningen träder i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder