Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 1.11.2017 15.43 | Publicerad på svenska 1.11.2017 kl. 16.37
Pressmeddelande

Klassificering enligt kombinerade nomenklaturen

Kommissionen utfärdade den 26 oktober 2017 förordning (EU) nr 2017/1977 (EUT L 285, 1.11.20) som upphäver klassificeringen av en bärbar, batteridriven apparat för upptagning och inspelning av stillbilder och videobilder enligt KN-nummer 8525 80 99 som andra videokameror.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 21 november 2017 eller därefter.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder