Hoppa till innehåll

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 1.11.2017 15.43
Tiedote

Luokittelu yhdistettyyn nimikkeistöön

Komissio on antanut 26. päivänä lokakuuta 2017 asetuksen (EU) N:o 2017/1977 (EUVL L 285, 1.11.20), jolla kumotaan kannettavan akkukäyttöisen, yksittäisiä kuvia tai videokuvan kuvaamiseen ja tallentamiseen tarkoitetun laitteen luokittelu nimikkeeseen 8525 80 99 muuna videokameranauhurina.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 21.11.2017 tai sen jälkeen.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet