Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 12.10.2015 9.54 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 15.16
Pressmeddelande

81/2015, IOL

Kommissionen utfärdade den 5 oktober 2015 förordning (EU) nr 2015/1785 (EUT L 260, 7.10.2015, s. 3) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 27 oktober 2015 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningen.

TMD